Scope10-handboek.nl

Scope10-handboek.nl

Scope10-handboek.nl

5/5 sterren
5/5

Beoordeling: Kwaliteitshandboek voor SCIOS Scope 10

SCIOS – SCOPE 10 bezorgt menig installateur hoofdbrekens, verzekeraars stellen steeds vaker eisen aan de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen. Maar ook de Wettelijke zorgplicht stelt eisen aan een veilige (werk)plek voor werknemers en bezoekers. Eigenaren en gebruikers van deze elektrische installaties moeten invulling geven aan deze eisen, de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een installatie tot een minimum beperken en zekerstellen dat de installatie geschikt is om veilig te functioneren in de huidige werkomstandigheden. Deze inspecties zijn gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.

Zoals bekend is de certificering voor SCIOS-SCOPE 10 (Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen) activiteiten bijzonder actueel.
Op dit moment worden er veel elektrotechnici opgeleid en gecertificeerd voor het inspecteren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen (inspecteur SCIOS-SCOPE 10).

Om gecertificeerd te worden voor SCIOS-SCOPE 10 worden er, naast de persoonscertificatie, ook eisen gesteld aan het bedrijf van waaruit de inspectie-activiteiten worden ontplooid.
Het bedrijf zal een systeemcertificering moeten ondergaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Het inspectiebedrijf zal een kwaliteitshandboek moeten opstellen dat voldoet aan de SCIOS eisen.

SCOPE10-HANDBOEK heeft een model kwaliteitshandboek geschreven voor de SCIOS-SCOPE 10 (systeem)certificatie. SCOPE10-HANDBOEK heeft daarbij het SCIOS-hoofddocument verwoord in een model kwaliteitshandboek.

SCOPE10-HANDBOEK streeft minimalisme na, vandaar dat het model-kwaliteitshandboek eenvoudig is van opbouw en compact (10 pagina’s). Het digitale documentenpakket wordt gecompleteerd met een technisch handboek en bevat ook een 15-tal formulieren die noodzakelijk zijn bij de SCIOS-certificering voor Scope 10.

Een drietal PowerPoint instructies helpen u bij de transformatie van een model handboek naar een bedrijfsspecifiek handboek. U bent zeker niet de eerste die hiermee aan de slag gaat, velen gingen u voor. Van grotere bedrijven tot aan de ZZP’ er toe.

Lukt het u niet om het model handboek om te zetten dan is er geen man over boord.

Auteur Scope10-Handboek
 

Erik Hafkamp

Wat moet je je als installateur doen om gecertificeerd te raken?

Uw bedrijf dient een kwaliteitssysteem te voeren volgens de NEN-EN-ISO 9001 (u hoeft hiervoor niet gecertificeerd te zijn) dat betrekking heeft op het uitvoeren van inspecties en onderhoud. Uiteraard moet naast het kwaliteitssysteem aan een aantal specifieke SCIOS eisen voldoen (gekwalificeerde medewerkers en geaccepteerde meetmiddelen en gereedschappen).

Met een eenvoudig, zeer compact en praktisch kant en klaar handboek van SCOPE10-HANDBOEK neemt u een snelle voorsprong op uw concurrentie.

Meer informatie?

Alle relevante informatie vindt u op deze website.
Heeft u aanvullende vragen over het implementeren van een SCOPE 10 kwaliteitssysteem, zoekt u hulp of begeleiding, stuur dan een mail.

Scope10-handboek.nl reviews